SPORTSKO TURISTIČKI CENTAR ZLATIBOR WAI TAI


Telefon: 031/848-140 (recepcija)
Telefon: 031/841-141
Adresa: Sportova bb, Zlatibor