HOTEL PRESIDENT


Telefon: 031/841-386
Fax: 031/841-946
Adresa: Naselje Kamalj bb, Zlatibor